Sold out

252,00 924,00  netto

Jednolita monowarstwa grafenu chroni miedź przed utlenieniem. Grafen został częściowo usunięty z próbki, dzięki czemu tlen z otoczenia dostał się do miedzianego podłoża pod grafenem. Proces utleniania miedzi można przyspieszyć, zanurzając próbkę w nadtlenku wodoru.

Wyczyść wybór
Porównaj
  • Metoda wzrostu: synteza CVD w reaktorze o wysokiej temperaturze (AIXTRON lub CVD Equipment/ First Nano)
  • Rozmiar: do 30 cm x 30 cm (prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania większymi rozmiarami)
  • Pokrycie  >99.5%
  • Ilość płatów grafenu:  1 (obraz z mikroskopu SEM)
  • Rozmiar ziarna: do 1 mm (obraz z mikroskopu optycznego)
  • Standardowa kontrola jakości: spektroskopia ramanowska w losowo wybranym punkcie
  • Pomiary opcjonalne:  proszę sprawdzić “Usługi badawcze”

Parametry podłoża:

  • Czystość folii miedzianej: od 99,9% (produkt standardowy) do 99,9999%
  • Grubość:  ~35 μm (produkt standardowy, dostępne podłoża niestandardowe)
Rozmiar

3 cm x 3 cm, 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm

1. GO – (graphene oxide) – tlenek grafenu [otrzymywany w pierwszej fazie otrzymywania grafenu chemicznego]

2. RGO – (reduced graphene oxide) – zredukowany tlenek grafenu [otrzymywany poprzez redukcję (usuniecie tlenu) GO;

3. PET, PMMA – [poli(tereftalan etylenu), poli(metakrylan metylu)] polimery wykorzystywane jako podłoże - nośnik grafenu;

4. SiC – węglik krzemu [materiał krystaliczny, będący jednym z optymalnych podłoży w procesie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych dla zastosowań w elektronice wysokich mocy i częstotliwości];

5. GaN – azotek galu - materiał krystaliczny, podłoże kolejnej generacji dla zastosowań w elektronice wysokich mocy i częstotliwości – w fazie badań;

6. CVD (Chemical Vapor Deposition) – osadzanie z fazy gazowej, metoda wzrostu grafenu

7. SEM (Scanning Electron Microscopy) - skaningowa mikroskopia elektronowa

8. AFM (Atomic Force Microscopy) - mikroskopia sił atomowych

9. Raman (Raman Spectroscopy) - spektroskopia ramanowska

10. TEM (Transmission Electron Microscopy) - transmisyjna mikroskopia elektronowa
Back to Top