462,00  netto

W celu zamówienia próbki niestandardowej prosimy o kontakt info@nano-carbon.pl. Cena zależy od stopnia skomplikowania procesu (np. specjalnego traktowania podłoży).

 Podana cena dotyczy jednej warstwy grafenu o powierzchni 1 cm2, przeniesionej na podłoże dostarczone przez Klienta. Minimalna wielkość zamówienia to 4 cm2.

Na stanie

Porównaj
  • Metoda wzrostu: synteza CVD w reaktorze o wysokiej temperaturze (AIXTRON lub sprzęt CVD/First Nano)
  • Dostępne podłoża do wzrostu: miedź (standard), german (w przypadku, gdy niepożądane są zanieczyszczenie metaliczne), nikiel i inne
  • Metoda transferu: szybka delaminacja elektrochemiczna. Więcej informacji: Properties of Chemical Vapour Deposition Graphene Transferred by High-Speed Electrochemical Delamination
  • Pokrycie  >99.5% (proszę obejrzeć załączone obrazki z mikroskopu optycznego)
  • Ilość warstw grafenu:  1, możliwy transfer wielokrotny – w sprawie nietypowych próbek, prosimy o kontakt
  • Wielkość ziarna: Do 1 mm
  • Wygląd (kolor): przeźroczysty
  • Przeźroczystość pojedynczej warstwy grafenu: >97%
  • Standardowa kontrola jakości: spektroskopia Ramana – pojedynczy punkt
  • Pomiary opcjonalne: proszę sprawdzić “Usługi badawcze”

 

Rozmiar

1 cm x 1 cm

1. GO – (graphene oxide) – tlenek grafenu [otrzymywany w pierwszej fazie otrzymywania grafenu chemicznego]

2. RGO – (reduced graphene oxide) – zredukowany tlenek grafenu [otrzymywany poprzez redukcję (usuniecie tlenu) GO;

3. PET, PMMA – [poli(tereftalan etylenu), poli(metakrylan metylu)] polimery wykorzystywane jako podłoże - nośnik grafenu;

4. SiC – węglik krzemu [materiał krystaliczny, będący jednym z optymalnych podłoży w procesie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych dla zastosowań w elektronice wysokich mocy i częstotliwości];

5. GaN – azotek galu - materiał krystaliczny, podłoże kolejnej generacji dla zastosowań w elektronice wysokich mocy i częstotliwości – w fazie badań;

6. CVD (Chemical Vapor Deposition) – osadzanie z fazy gazowej, metoda wzrostu grafenu

7. SEM (Scanning Electron Microscopy) - skaningowa mikroskopia elektronowa

8. AFM (Atomic Force Microscopy) - mikroskopia sił atomowych

9. Raman (Raman Spectroscopy) - spektroskopia ramanowska

10. TEM (Transmission Electron Microscopy) - transmisyjna mikroskopia elektronowa
Back to Top