170,00  netto

Minimalna wartość zamówienia: 300ml 

Zredukowany tlenek grafenu w postaci dyspersji, zmieszany z wodą, acetonem lub izopropanolem. Dostępny zakres koncentracji <0,1% masy grafenu w masie dyspersji. Podana cena dotyczy 100ml dyspersji

Wyczyść wybór
Porównaj

FL – rGO: zredukowany tlenek grafenu

  • Gęstość objętościowa proszku: 0,15 – 0,25 g/cm3
  • Nie tworzy trwałych zawiesin wodnych
  • Rezultat spektroskopii Ramana: ID/IG >1,48;
  • Analiza elementarna (procentowo według masy):

C: >85%, H: <1%, N: <3,5%, O: <10%, others ~0,6%

  • Analiza zanieczyszczeń XRF:

Cl(0,3%) Mn(0,2%)> S(0,01%)= K(0,01%)=Fe(0,01%)>Ca(0,009%)>Cu(0,006%)>Ni(0,001%)

Waga

1g

Baza

H2O, Izopropanol, Aceton

Wt %

poniżej 0,1%, Dowolny

1. GO – (graphene oxide) – tlenek grafenu [otrzymywany w pierwszej fazie otrzymywania grafenu chemicznego]

2. RGO – (reduced graphene oxide) – zredukowany tlenek grafenu [otrzymywany poprzez redukcję (usuniecie tlenu) GO;

3. PET, PMMA – [poli(tereftalan etylenu), poli(metakrylan metylu)] polimery wykorzystywane jako podłoże - nośnik grafenu;

4. SiC – węglik krzemu [materiał krystaliczny, będący jednym z optymalnych podłoży w procesie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych dla zastosowań w elektronice wysokich mocy i częstotliwości];

5. GaN – azotek galu - materiał krystaliczny, podłoże kolejnej generacji dla zastosowań w elektronice wysokich mocy i częstotliwości – w fazie badań;

6. CVD (Chemical Vapor Deposition) – osadzanie z fazy gazowej, metoda wzrostu grafenu

7. SEM (Scanning Electron Microscopy) - skaningowa mikroskopia elektronowa

8. AFM (Atomic Force Microscopy) - mikroskopia sił atomowych

9. Raman (Raman Spectroscopy) - spektroskopia ramanowska

10. TEM (Transmission Electron Microscopy) - transmisyjna mikroskopia elektronowa
Back to Top